Breaking News

Jak się produkuje cement?

Fabryki cementu są niezwykle ważnym, ale często niedocenianym elementem naszego codziennego życia. To właśnie tam powstaje cement, materiał budowlany nieodłącznie związany z każdą nową infrastrukturą czy budynkiem. W tym artykule poznamy proces produkcji cementu oraz dowiemy się o różnych rodzajach tego materiału i jego ekologicznym wpływie.

Surowce do produkcji cementu

Aby rozpocząć produkcję cementu, potrzebne są specjalne surowce. Jednym z kluczowych składników jest wapień, który stanowi około 80% masy używanego cementu. Wapień można znaleźć w dużych ilościach na całym świecie i jest głównym źródłem węglanu wapnia (CaCO3). Innymi istotnymi składnikami są krzemionka (SiO2), glinokrzemiany i tlenek żelaza (Fe2O3).
Surowce te poddawane są szczegółowemu procesowi obróbki, tak aby osiągnąć odpowiedni stopień czystości i jednolitości.

 • Wapno palone
 • Częściowo spalony wapień, zwany również klinkierem lub klinkrem.

 • Piasek kwarcowy
 • Bogaty w krzemionkę piasek, który jest niezbędny do utworzenia odpowiedniej struktury cementu.

 • Popiół lotny
 • Odpad z elektrowni węglowych, bogaty w krzemionkę i glin.

 • Gips
 • Dodawany jako regulator czasu wiązania cementu.

  Proces wytwarzania cementu

  Proces produkcji cementu można podzielić na kilka kluczowych etapów, które odgrywają istotną rolę w jego powstawaniu.
  Etap 1: Ekstrakcja surowców
  Surowce takie jak wapń i krzemionka są wydobywane ze złóż lub kamieniołomów. Zanim zostaną przetransportowane do fabryki, muszą zostać poddane różnym procesom obróbki, takim jak rozdrabnianie czy mycie.
  Etap 2: Mieszanie składników
  W odpowiednich proporcjach składniki są dokładnie zmieszane. Wysokie temperatury (1400-1600°C) stosowane podczas mieszania sprawiają, że zachodzą reakcje chemiczne między poszczególnymi składnikami.
  Etap 3: Palenie klinkieru
  Mieszanka składników jest palona w piecu rotacyjnym przez około 20 godzin. To właśnie tutaj dochodzi do najważniejszych reakcji chemicznych pozwalających uzyskać pożądany produkt – klinkier cementowy.
  Etap 4: Mielienie klinkieru
  Klinkier jest mielony w młynach kulowych, aż osiągnie odpowiednią drobność. Ten proces ma na celu zwiększenie powierzchni czynnej cementu, co przekłada się na jego właściwości wytrzymałościowe.
  Etap 5: Pakowanie i dostawa
  Gotowy cement jest pakowany w worki lub beczki oraz wysyłany do odbiorców. Dostarczanie cementu odbywa się za pomocą samochodów ciężarowych lub kolejowych wagonów.